Nytt supportärende

Sök från supportportalen

Dynamiska upphandlingssystem

Dynamiskt upphandlingssystem

Med ett dynamiskt upphandlingssystem avses ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande för vanliga upphandlingar av varor och tjänster som är allmänt tillg...
Tors, 22 nov., 2018 at 12:59 PM