Nytt supportärende

Sök från supportportalen

ESPD

Uteslutning och lämplighet (ESPD)

I upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden kan den upphandlande enheten fastställa olika kriterier för uteslutning och lämplighet som anbudsgivaren s...
Tors, 19 juli, 2018 at 9:25 AM

En underleverantörs och gruppmedlems kvalificeringsrapport

Om ett anbudsgivande företag i "Uppgifter om anbudsgivaren” i det struktuerade ESPD-formuläret meddelat att man kommer att utnyttja andra enheters kapa...
Tors, 19 juli, 2018 at 10:08 AM

Export och import av uppgifter på ESPD-blanketten

I anbudstjänsten kan man exportera svaren på ESPD-blanketten till EU-kommissionens ESPD-tjänst med hjälp av en överföringsfil och importera svaren i komm...
Ons, 12 dec., 2018 at 1:57 PM