Pic cannot be displayed.
Kontakt
020 766 1075
Nytt supportärende
Kontakt
020 766 1075

ESPD

Uteslutning och lämplighet (ESPD)

I upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden kan den upphandlande enheten fastställa olika kriterier för uteslutning och lämplighet som anbudsgivaren s...
Fre, 12 Maj, 2017 at 9:35 AM

En underleverantörs och gruppmedlems kvalificeringsrapport

Om ett anbudsgivande företag i "Uppgifter om anbudsgivaren” i det struktuerade ESPD-formuläret meddelat att man kommer att utnyttja andra enheters kapa...
Fre, 5 Maj, 2017 at 3:51 PM