Nytt supportärende

ESPD

Uteslutning och lämplighet (ESPD)

I upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden kan den upphandlande enheten fastställa olika kriterier för uteslutning och lämplighet som anbudsgivaren s...
Tors, 19 Jul, 2018 at 9:25 AM

En underleverantörs och gruppmedlems kvalificeringsrapport

Om ett anbudsgivande företag i "Uppgifter om anbudsgivaren” i det struktuerade ESPD-formuläret meddelat att man kommer att utnyttja andra enheters kapa...
Tors, 19 Jul, 2018 at 10:08 AM