Nytt supportärende

Sök från supportportalen

Mina uppgifter

Kontaktuppgifter

Du kan redigera dina kontaktuppgifter i Tarjouspalvelu.fi-portalen. 1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.   2. Välj "Mina uppgifter...
Tis, 17 juli, 2018 at 12:58 PM

Byte av lösenord

Du kan byta lösenord för användarnamnet via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi. Så här byter du lösenord för användarnamnet:   1. Logga in på webbplatsen T...
Tis, 17 juli, 2018 at 12:38 PM

Anbud

På fliken "Anbud" i Min profil finns företagets pågående och inlämnade anbud. Pågående På listan visas företagets pågående anbud och ...
Tis, 17 juli, 2018 at 12:46 PM

ESPD-profil

Användare av anbudstjänsten kan i sina uppgifter spara en ESPD-profil som förkortar den tid det tar att svara på anbudsinfordringar som överstiger EU-tröske...
Tis, 17 juli, 2018 at 1:17 PM

Leverantörsregistret

På fliken Leverantörsregistret kan man se de ansökningar om deltagande som företaget skickat till leverantörsregistret. Pågående I vyn visas företagets p...
Tis, 17 juli, 2018 at 1:26 PM