Pic cannot be displayed.
Kontakt
020 766 1075
Nytt supportärende
Kontakt
020 766 1075

Mina uppgifter

Kontaktuppgifter

Du kan redigera dina kontaktuppgifter i Tarjouspalvelu.fi-portalen. 1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.   2. Välj "Mina uppg...
Mån, 29 Aug, 2016 at 2:23 PM

Byte av lösenord

Du kan byta lösenord för användarnamnet via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.   Så här byter du lösenord för användarnamnet:   1. Logga in på webbpla...
Mån, 29 Aug, 2016 at 2:24 PM

Anbud

På fliken "Anbud" i Min profil finns företagets pågående och inlämnade anbud. Pågående På listan visas företagets pågående anbud och v...
Fre, 5 Maj, 2017 at 3:47 PM

ESPD-profil

Användare av anbudstjänsten kan i sina uppgifter spara en ESPD-profil som förkortar den tid det tar att svara på anbudsinfordringar som överstiger EU-trö...
Fre, 5 Maj, 2017 at 3:45 PM

Leverantörsregistret

På fliken Leverantörsregistret kan man se de ansökningar om deltagande som företaget skickat till leverantörsregistret. Pågående I vyn visas företagets p...
Fre, 5 Maj, 2017 at 9:51 AM

Reklamation

Du kan kontrollera reklamationer som rör avtalet via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.   Kontrollera reklamationer så här:   1. Gå till startsidan fö...
Mån, 29 Aug, 2016 at 2:30 PM