Nytt supportärende

Sök från supportportalen

Meddelande

ESPD svaror och profil

I tjänsten Tarjouspalvelu finns nu en funktion via vilken man kan besvara ESPD-frågor som är relaterade till upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärde d...
Mån, 2 jan., 2017 at 2:53 PM