Pic cannot be displayed.
Kontakt
020 766 1075
Nytt supportärende
Kontakt
020 766 1075

Meddelande

ESPD svaror och profil

I tjänsten Tarjouspalvelu finns nu en funktion via vilken man kan besvara ESPD-frågor som är relaterade till upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärde d...
Mån, 2 Jan, 2017 at 2:53 PM