Nytt supportärende

Sök från supportportalen

Elektroniska auktioner

Elektroniska auktioner

Du kan delta i elektroniska auktioner via portalen Tarjouspalvelu.fi.   Upphandlingsenheten kan välja att genomföra en fas i upphandlingen som en elek...
Mån, 29 aug., 2016 at 2:37 PM

Initial anbudsprocess

Du kan delta i den initiala anbudsprocessen via portalen Tarjouspalvelu.fi.   Leverantörerna deltar i den initiala anbudsprocessen genom att lämna anb...
Mån, 29 aug., 2016 at 2:38 PM

Deltagande i auktioner

Du kan delta i auktioner via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.   Endast leverantörer som valts ut av upphandlingsenheten kan delta i auktionen.   Så har k...
Tors, 25 juli, 2019 at 3:23 PM