Pic cannot be displayed.
Kontakt
020 766 1075
Nytt supportärende
Kontakt
020 766 1075

Elektroniska auktioner

Elektroniska auktioner

Du kan delta i elektroniska auktioner via portalen Tarjouspalvelu.fi.   Upphandlingsenheten kan välja att genomföra en fas i upphandlingen som en elek...
Mån, 29 Aug, 2016 at 2:37 PM

Initial anbudsprocess

Du kan delta i den initiala anbudsprocessen via portalen Tarjouspalvelu.fi.   Leverantörerna deltar i den initiala anbudsprocessen genom att lämna anb...
Mån, 29 Aug, 2016 at 2:38 PM

Deltagande i auktioner

Du kan delta i auktioner via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.   Endast leverantörer som valts ut av upphandlingsenheten kan delta i auktionen.   Så ...
Mån, 29 Aug, 2016 at 2:41 PM