Nytt supportärende

Sök från supportportalen

Anbud

Skicka anbud

I Tarjouspalvelu.fi-portalen kan du skicka ett anbud som du skapar från början eller utifrån ett utkast.   1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen. ...
Tis, 10 juli, 2018 at 12:41 PM

Redigera anbud

Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.   1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen. 2. Välj "Mina...
Tis, 10 juli, 2018 at 12:56 PM

Parallellt anbud

Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.   1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.   2. Välj "...
Tis, 10 juli, 2018 at 1:03 PM

Ersättande anbud

Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.   1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.     2. Välj &...
Tis, 10 juli, 2018 at 1:07 PM

Delvisa anbud

Du kan skicka nya anbud i Tarjouspalvelu.fi-portalen.   1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.     2. Svara på önskad anbudsbegäran genom att öppn...
Tis, 18 sep., 2018 at 2:31 PM

Svara på begäran om preciseringar

Du kan svara på en begäran om preciseringar via portalen Tarjouspalvelu.fi.   1. Öppna det e-postmeddelande du fått om precisering och klicka på preciser...
Tis, 10 juli, 2018 at 1:13 PM