1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.
2. Välj anbudsbegäran på fliken "Anbudsbegäran". 
3. Välj fliken "Ange information om upphandlingsobjekt". Frågeformuläret öppnas.  • Fyll i priserna för objekten i anbudsbegäran.
  • Ange enhetspriset i numeriskt format i prisfälten
  • Vid behov kan du mata in priserna via Excel *** LINK ***


 • Frågorna på formuläret kan variera utifrån upphandlingsobjekt och upphandlingsfunktionens val av frågor.
  • Skriv in svaret när frågan ställs i ett textfält.
  • Ange ett numeriskt värde när frågan är av nummertyp.
  • Svara ja eller nej när frågan ställs i en listruta med ja/nej-alternativ.
  • Ladda upp de dokument som upphandlingsenhet begärt när frågan gäller bilagor.
  • Vissa uppgifter kan vara obligatoriska.
  • Vissa frågor kan ange minimi- eller maximikrav som anbudsgivaren ska uppfylla.
  • I upphandlingar där jämförelsen är baserad på poängsättning kan du se hur kriterierna påverkar poängsättningen genom att föra muspekaren över förklaringslänkarna


 • Anbudet kan inte skickas om det inte uppfyller alla kriterier eller anger alla uppgifter som är obligatoriska enligt upphandlingsenheten.


 • Om upphandlingsenheten angett att delvisa anbud per objektgrupp är tillåtna, kan du dölja sådana grupper som du inte vill inkludera i ditt anbud. För de grupper som ingår i ditt anbud måste du erbjuda alla produkter/tjänster i respektive grupp.


 • Om upphandlingsenheten angett att delvisa anbud inom objektgrupper är tillåtna, kan du dölja rader med sådana produkter/tjänster som du inte vill inkludera i ditt anbud.

 

Så har skapar du och laddar upp begärda filbilagor:

 • Upphandlingsfunktionen kan begära bilagor med t.ex. preciserande information.
 • Om den begärda bilagan ännu inte finns, kan du skapa den med önskat program.
 • Du kan ladda upp begärda bilagor i alla vanliga filformat (om upphandlingsenheten inte anger ett specifikt filformat).

 


Exempel på vanliga format är .doc, .txt, .rtf, .pdf, .jpg, .tif, .gif, .bmp, .xls. Filstorleken får vara högst 100 MB.


 

När du klickar på länken "Lägg till ny bilaga >>" i anbudsbegäran öppnas ett fönster där du kan välja önskad fil på t.ex. din dator och foga den till anbudet.Filöverföringsfönstret öppnas: 


Det finns tre alternativa sätt att ladda upp filen till anbudsformuläret

 • Om du tidigare sparat egna filer i Anbudstjänsten (avsnittet "Mina uppgifter" -> "Mina dokument", avgiftsbelagd tjänst) och vill använda någon av dem, välj önskad fil i menyn "Välj fil i bibliotek" och klicka sedan på knappen "Spara bilaga". Filen laddas upp till formulärsidan.
 • Om du laddat upp filen till en föregående punkt i samma öppna anbudsbegäran och vill använda filen igen, öppna menyn "Välj sparad fil", välj filen och klicka sedan på knappen "Spara bilaga". Filen laddas upp till formulärsidan.
 • Om du vill ladda upp en ny fil från din dator, klicka på "Välj"-knappen vid "Lägg till bilaga". Fönstret för val av filer på din dator öppnas. Sök och välj önskad fil. När du valt filen stängs fönstret och filen visas i filöverföringsfönstret. Klicka på knappen "Spara bilaga" under fältet. Filen laddas upp till formulärsidan.