Meddelandena till en leverantör som valts till ramavtalet skickas som förvalda till kontaktpersonen i Anbudstjänstens företagsprofil. Man kan vid behov lägga till adresser på ramavtalets e-postlista. Då vidarebefordras de meddelanden om ramavtalet som den upphandlande enheten skickat förutom till kontaktpersonen till alla adresser på e-postlistan. 


Sök bland skickade anbud ett anbud som lämnats till detta ramavtal (Mina uppgifter - Anbud - Skickade) och klicka på "E-postlista 
På listan kan man lägga till nya adresser 

  • Genom att i rullgardinsmenyn välja e-postadress för användaren i företagsprofilen (Lägg till genom att på listan välja företagets person) 
  • Genom att ange e-postadress direkt i textfältet (Lägg till person genom att ange namn och e-postadress)

 


OBS! Att lägga till e-postadress manuellt ger inte automatiskt personen rättigheter till ramavtalet, utan endast relaterade meddelanden skickas till personen. Om en person har behov av att granska uppgifter i ramavtalet i Anbudstjänsten ska personen ha användarnamn i anbudsgivarens företagsprofil.