Med ett dynamiskt upphandlingssystem avses ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande för vanliga upphandlingar av varor och tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden. Under tidsfristen är upphandlingsförfarandet öppet för alla leverantörer som uppfyller kvalifikationerna. I ett dynamiskt upphandlingssystem kan alla intresserade leverantörer be om att få delta i systemet under dess längd.Dynamiska upphandlingssystem 


Leverantörer kan be om att få delta i ett dynamiskt upphandlingssystem genom att skicka en ansökan om deltagande till ett öppet upphandlingssystem. 


 • Öppna dynamiska upphandlingssystem finns i menyn Anbudsinfordran under Dynamiska upphandlingssystem. 

 • Välj ett upphandlingssystem som du är intresserat av och klicka på namnet på begäran om deltagande eller "Öppna >>". 
En sammanfattning av begäran om deltagande öppnas. De övriga flikarna presenteras nedan. Godkända leverantörer 


Anbudsgivare ser begäran om deltagande under hela giltighetstiden för det dynamiska upphandlingssystemet. Anbudstjänsten visar också en aktuell lista över godkända leverantörer i upphandlingssystemet på fliken "Godkända leverantörer". 


 • Nya leverantörer kan fortlöpande skicka begäran om deltagande till det dynamiska upphandlingssystemet. 

Ansökan om deltagande På fliken Ansökan om deltagande ser du dina ansökningar och deras status. Du kan också skicka en ny ansökan. 


Du skickar ansökan på samma sätt som anbud. 

 • Anvisningar för skickande av anbud finns här. 

 • Börja med att klicka på "Ny ansökan om deltagande" 

 • Detaljerade anvisningar för varje flik i ansökan finns här. 

 • På samma sätt som till andra anbudsinfordringar kan leverantörer få ytterligare information om ansökan om deltagande på fliken Frågor och svar. 

Den upphandlande enhet som äger upphandlingssystemet iakttar sin praxis för handläggningstider för ansökningar. Den upphandlande enheten skickar ett beslut om godkännande till upphandlingssystemet till de valda leverantörerna eller alternativt beslut om avslag per e-post. Med meddelandet om godkännande får leverantören information om eventuella pågående interna konkurrensutsättningar i upphandlingssystemet. 


OBS! Om du inte längre vill få meddelanden om dynamiska upphandlingssystem ska du ta bort en halvfärdig ansökan om deltagande i Anbudstjänsten under Mina uppgifter – pågående anbud. Gällande konkurrensutsättningar (interna konkurrensutsättningar) 


Alla leverantörer som valts till upphandlingssystemet får automatiskt information om en publicerad intern anbudsinfordran i det dynamiska upphandlingssystemet. En publicerad anbudsinfordran syns i uppgifterna om det dynamiska upphandlingssystemet i Anbudstjänsten tills tidsfristen för anbudsinfordran går ut. Anbudsinfordran för interna konkurrensutsättningar visas inte för leverantörer som inte hör till upphandlingssystemet. 


I avsnittet uppräknas gällande konkurrensutsättningar i det dynamiska upphandlingssystemet. Listan visas i Anbudstjänsten endast för godkända leverantörer. 


 • Påbörja anbudet genom att klicka på "Öppna" 

 • Anvisningar för skickande av anbud finns här. 
Frågor och svar 


Efter att du blivit vald till upphandlingssystemet kan du ta del av fliken "Frågor och svar". 

Begäran och beslut om borttagande 


När en leverantör har godkänts i upphandlingssystemet måste man lämna in en begäran om borttagande ur upphandlingssystemet. Man kan göra detta på fliken "Begäran och beslut om borttagande". 


En leverantör som tagits bort ur upphandlingssystemet ser beslutet om borttagande i "Begäran och beslut om borttagande".
E-postlista


I vyn visas personer hos det anbudsgivande företaget som får e-postmeddelanden relaterade till det dynamiska upphandlingssystemet. 


Nya adresser kan läggas till på listan genom att

 • I rullgardinsmenyn välja e-postadress för företagsprofilens användare (Lägg till genom att på listan välja företagets person)
 • Ange e-postadress direkt i textfältet (Lägg till person genom att ange namn och e-postadress)


OBS! Att lägga till e-postadress manuellt ger inte automatiskt personen rättigheter till det dynamiska upphandlingssystemet, utan endast relaterade meddelanden skickas till personen. Om en person har behov av att granska uppgifter i upphandlingssystemet och ansökan om deltagande i Anbudstjänsten ska personen ha användarnamn i anbudsgivarens företagsprofil.