I anbudstjänsten kan man exportera svaren på ESPD-blanketten till EU-kommissionens ESPD-tjänst med hjälp av en överföringsfil och importera svaren i kommissionens ESPD-tjänst till anbudstjänsten. Import av ESPD-svar från ett annat system ersätter svaren i anbudstjänsten. 


Länk till EU-kommissionens ESPD-tjänst: https://ec.europa.eu/tools/espdExportera ESPD-blanketten till ett annat system

 

Välj ”Exportera ESPD-blanketten till ett annat system” för att skapa en överföringsfil i xml-format. 

Obs! Ändra inte filformatet. Exportera ESPD-svaren till ett annat system

 

Välj ”Exportera ESPD-svaren till ett annat system” för att skapa en överföringsfil i xml-format. 

Obs! Ändra inte filformatet.  Importera ESPD-svaren från ett annat system 


Välj ”Importera ESPD-svaren från ett annat system” för att importera svaren på ESPD-blanketten i kommissionens ESPD-tjänst till anbudstjänsten. 

Obs! Anbudstjänsten godkänner endast överföringsfiler i xml-format. 


Efter valet öppnas ett fönster, fortsätt importen genom att klicka på ”OK”. Välj överföringsfilen på datorn genom att klicka på ”Välj fil” och ”Importera ESPD-svar” för att importera den till anbudstjänsten.