På fliken "Anbud" i Min profil finns företagets pågående och inlämnade anbud.Pågående


På listan visas företagets pågående anbud och vissa uppgifter om anbud:


•    Namn på infordran av anbud

•    Upphandlande enhet

•    Beskrivning

•    Tidsfrist för anbud

•    Öppnare (den registrerade användare i företaget som först öppnat infordran av anbud)


Till höger om respektive anbud kan man öppna anbudet för redigering eller radera pågående anbud.


Skickat


På listan visas företagets inlämnade anbud och vissa uppgifter om anbud:


•    Namn på infordran av anbud

•    Upphandlande enhet

•    Beskrivning

•    Anbud har inlämnats

•    Avsändare (den registrerade användare i företaget som skickat anbudet till den upphandlande enheten)


Till höger om respektive anbud kan man ta del av inlämnade anbud, skapa ett nytt anbud utifrån ett inlämnat anbud, öppna anbud för redigering eller radera inlämnade anbud.