På fliken Leverantörsregistret kan man se de ansökningar om deltagande som företaget skickat till leverantörsregistret.

Pågående


I vyn visas företagets pågående ansökningar om deltagande.

Ansökan om deltagande kan öppnas för redigering eller raderas.Skickat


I vyn visas företagets skickade ansökningar om deltagande.


Du kan ta del av en skickad ansökan om deltagande, göra en ny ansökan utifrån den, öppna den för redigering eller radera den.Godkända


I vyn visas företagets godkända ansökningar om deltagande.


Du kan ta del av en godkänd ansökan om deltagande, göra en ny ansökan utifrån den, öppna den för redigering eller radera den.Förkastade


I vyn visas företagets förkastade ansökningar om deltagande.


Du kan ta del av en förkastad ansökan om deltagande, göra en ny ansökan utifrån den, öppna den för redigering eller radera den.