I tjänsten Tarjouspalvelu finns nu en funktion via vilken man kan besvara ESPD-frågor som är relaterade till upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärde direkt när man gör anbudet. Bruksanvisningen för systemet finns i supportportalen för Tarjouspalvelu.


En del av uppgifterna på ESPD-blanketten är obligatoriska och en del är valfria. Den upphandlande enheten definierar vilka frågor som ställs på respektive infordran av anbud och som det är obligatoriskt för leverantören att fylla i. Man kan inte lämna in anbudet om de uppgifter som har fyllts i på ESPD-blanketten har fyllts i bristfälligt. Det är också bra att börja göra upp anbudet i tid, så att man kan lämna in anbudet inom den utsatta tiden.


Leverantören kan om den vill upprätthålla en ESPD-profil på fliken "Mina uppgifter" Tarjouspalvelu. Då förs en del av de uppgifter som behövs automatiskt över till ESPD-blanketten när man gör det egentliga anbudet. På det sättet är det enklare att lämna in anbud i fortsättningen.


För innehållsfrågor som uppstår kring den information som efterfrågas på ESPD-blanketten ska du kontakta den kontaktperson som anges på infordran av anbud. Cloudias kundsupport hjälper gärna i tekniska frågor som är relaterade till användningen av systemet.