Du kan byta lösenord för användarnamnet via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.


Så här byter du lösenord för användarnamnet:

 

1. Logga in på webbplatsen Tarjouspalvelu.fi. 

2. Klicka på länken "Mina uppgifter" i navigeringsfältet.


 

3. Öppna fliken "Kontaktinformation".


 

4. Skriv det giltiga lösenordet i fältet "Gammalt lösenord". Skriv det nya lösenordet i fälten för "Lösenord".


OBS! Kom ihåg formkraven för lösenord. Lösenordet ska innehålla minst en stor och en liten bokstav, ett specialtecken och en siffra. Dessutom ska lösenordet vara minst åtta tecken långt.


 

5. Spara ändringarna genom att klicka på "Spara"-knappen nertill på formuläret.