Du kan delta i auktioner via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.

 

Endast leverantörer som valts ut av upphandlingsenheten kan delta i auktionen.

 

Så har kan du delta i auktionen

 

1. Öppna den inbjudan som upphandlingsenheten skickat via e-post. Klicka på länken "Gå till auktionsplatsen".


  • OBS! Du kan även öppna auktionen via webbplatsen Tarjouspalvelu.fi.

 


2. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.

 

 

3. Välj önskad auktion i listan genom att till höger klicka på knappen "Öppna anbud för redigering".


  • OBS! Det är bara e-postlänken som går direkt till auktionslistan.
  • OBS! Om du går till webbplatsen Tarjouspalvelu.fi utan att använda auktionslänken måste du välja "Mina uppgifter" på startsidan och sedan öppna fliken "Pågående anbud".

 

 

 

4. Du kan lämna ett anbud i auktionen genom att skriva ditt anbud i fältet "Ange nytt värde" och klicka på knappen "Spara anbud". 

OBS! Du ser auktionsläget till höger på sidan. (se bild 1)

OBS! Om ditt anbud inte förbättrar din placering får du ett felmeddelande och ditt anbud sparas inte. (se bild 2)

 


5. Efter ett korrekt anbud får du en bekräftelse på att anbudet har sparats (se bild 1) och läget uppdateras i fältet till höger på sidan (se bild 2).

  • Budet sparas när rangordningen eller budets pris blir bättre. Rangordningen behöver inte bli bättre för att budet ska godkännas.


OBS! Stäng inte webbläsaren innan du har fått en bekräftelse på att anbudet har sparats. (se bild 1)

 


6. Auktionsfasen avslutas enligt de inställningar som upphandlingsenheten angett.


  • OBS! Upphandlingsenheten går vidare i upphandlingen enligt sin process.
    • Enheten kan t.ex. fatta ett beslut om kontraktstilldelning, delge beslutet och sedan sluta avtal med leverantörerna.

 

 

 

OBS! Tarjouspalvelu.fi ger ett felmeddelande (se bilden nedan) om


  • Du försöker lämna ett anbud som inte nåöver minimigränsen föändringar.
  • Du lämnar ett anbud som inte förbättrar din placering.