Du kan delta i elektroniska auktioner via portalen Tarjouspalvelu.fi.

 

Upphandlingsenheten kan välja att genomföra en fas i upphandlingen som en elektronisk auktion.

 

I upphandlingar har elektroniska auktioner följande förlopp:

1. Upphandlingsenheten tillkännager en initial anbudsprocess.

  • OBS! I den initiala processen söker upphandlingsenheten lämpliga leverantörer som uppfyller kriterierna.

 

2. Leverantören skickar in sitt anbud i enlighet med kriterierna via Tarjouspalvelu.fi.

 

3. Upphandlingsenheten väljer ut leverantörer till auktionen utifrån kriterierna.

  • OBS! Upphandlingsenheten kan fatta ett beslut där de utvalda leverantörerna anges.

 

4. De utvalda leverantörerna får en inbjudan till auktionen via e-post.

  • OBS! Leverantören kan delta i auktionen via en skickad länk eller direkt via Tarjouspalvelu.fi.
  • OBS! Auktionen är endast öppen under den tid som upphandlingsenheten bestämt.

 

 

5. Leverantörerna lämnar anbud via Tarjouspalvelu.fi under hela auktionstiden.

 

6. Efter auktionen fattar upphandlingsenheten beslut om kontraktstilldelning och delger leverantörerna.