Om du tidigare registrerat dig som användare på någon leverantörsportal, kan du använda samma användarnamn för alla organisationers portaler.

 

Hjälp för ändring av lösenord

 

Om användarnamnet inte hittas kan du registrera det på leverantörsportalen.

 • Klicka på "Registrera dig"
 • Börja registreringen genom att söka registrerade företag i Anbudstjänsten med momsregistrerings- eller FO-numret

 1. Om ditt företag inte är registrerat i systemet, välj "Nytt företag" och "Fortsätt till registreringen"
 2. Om företaget som det nya användarnamnet ska länkas till redan är registrerat i systemet, välj företaget i listan och klicka på "Fortsätt till registreringen"

 

Obs! Om företaget saknar momsregistreringsnummer, kan du göra registreringen genom att välja "Företaget saknar momsregistreringsnummer"Registrera dig:

 

1. Om ett nytt företag skapas vid registreringen

 

Företagsuppgifter och ID:

 • Fyll i företagets momsregistreringsnummer, namn, adress, postort och land.
 • Fyll i telefonnummer
 • Fyll i för- och efternamn samt önskat ID (e-postadressen)

 

Kontaktperson:

 • Den första registrerade personen i företaget blir företagets kontaktperson, som administrerar vilka i företaget som kan bli Anbudstjänstens användare.

 

Obs! Du kan inte fylla i gråmarkerade fält, utan "Kontaktperson" fylls i automatiskt utifrån namnuppgifterna och "E-post" utifrån användarnamnet (blåa fält i bilden ovan).


 

 

Lösenord:

 • Skriv önskat lösenord och bekräfta det genom att skriva det på nytt.
 • Observera minimikraven på lösenord

 

Registrera dig:

 • Avsluta med att klicka på "Registrera dig".

 

Aktivera användarnamn:

 • När registreringen är gjord visas meddelandet "Tack för registreringen!" och ett meddelande med en aktiveringslänk skickas till din e-postadress. Öppna meddelandet och klicka på länken.


2. Om du registrerade dig för ett befintligt företag:

 

Kontaktperson:

 • Den första registrerade personen i företaget blir företagets kontaktperson, som administrerar vilka i företaget som kan bli Anbudstjänstens användare.


Lösenord:

 • Skriv önskat lösenord och bekräfta det genom att skriva det på nytt.
 • Observera minimikraven på lösenord

 

Registrera dig:

 • Avsluta med att klicka på "Registrera dig".
 • När registreringen är gjord visas meddelandet "Tack för registreringen!"

 

Aktivera användarnamn:

 • När användarnamnet registrerats sker aktiveringen i två steg

 1. En aktiveringslänk skickas till användarnamnets adress, varvid användarnamnet bekräftas
 2. En aktiveringslänk skickas till kontaktpersonens adress, som bekräftar aktiveringen.

Användarnamnet aktiveras först när denna tvåstegsaktivering slutförts.