Om du tidigare registrerat dig som användare på någon leverantörsportal, kan du använda samma användarnamn för alla organisationers portaler.

 

Om användarnamnet inte hittas kan du registrera det på leverantörsportalen.

 • Klicka på "Registrera dig"
 • Börja registreringen genom att söka registrerade företag i Anbudstjänsten med momsregistrerings- eller FO-numret


 1. Om ditt företag inte är registrerat i systemet, välj "Nytt företag" och "Fortsätt till registreringen"
 2. Om företaget som det nya användarnamnet ska länkas till redan är registrerat i systemet, välj företaget i listan och klicka på "Fortsätt till registreringen"

 

OBS! Om företaget saknar momsregistreringsnummer, kan du göra registreringen genom att välja "Företaget saknar momsregistreringsnummer"
Registrera dig:

 

1. Om ett nytt företag skapas vid registreringen

 

Företagsuppgifter och ID:

 • Fyll i företagets momsregistreringsnummer, namn, adress, postort och land.
 • Fyll i telefonnummer
 • Fyll i för- och efternamn samt önskat ID (e-postadressen)

 

Kontaktperson:

 • Den första registrerade personen i företaget blir företagets kontaktperson, som administrerar vilka i företaget som kan bli Anbudstjänstens användare.

 

OBS! Du kan inte fylla i gråmarkerade fält, utan "Kontaktperson" fylls i automatiskt utifrån namnuppgifterna och "E-post" utifrån användarnamnet (blåa fält i bilden ovan).


  

Lösenord:

 • Skriv önskat lösenord och bekräfta det genom att skriva det på nytt.
 • Observera minimikraven på lösenord

 

Registrera dig:

 • Avsluta med att klicka på "Registrera dig".

 

Aktivera användarnamn:

 • När registreringen är gjord visas meddelandet "Tack för registreringen!" och ett meddelande med en aktiveringslänk skickas till din e-postadress. Öppna meddelandet och klicka på länken.
2. Om du registrerade dig för ett befintligt företag:

 

Kontaktperson:

 • Den första registrerade personen i företaget blir företagets kontaktperson, som administrerar vilka i företaget som kan bli Anbudstjänstens användare.


Lösenord:

 • Skriv önskat lösenord och bekräfta det genom att skriva det på nytt.
 • Observera minimikraven på lösenord

 

Registrera dig:

 • Avsluta med att klicka på "Registrera dig".
 • När registreringen är gjord visas meddelandet "Tack för registreringen!"

 

Aktivera användarnamn:

 • När användarnamnet registrerats sker aktiveringen i två steg


 1. En aktiveringslänk skickas till användarnamnets adress, varvid användarnamnet bekräftas
 2. En aktiveringslänk skickas till kontaktpersonens adress, som bekräftar aktiveringen.

OBS! Först efter att denna aktivering i två steg har gjorts aktiveras lösenordet och du kan logga in i tjänsten.