Du kan svara på en begäran om preciseringar via portalen Tarjouspalvelu.fi.

 

1. Öppna det e-postmeddelande du fått om precisering och klicka på preciseringslänken i meddelandet.

 


 

2. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.

 3. Portalen öppnar det anbud som ska preciseras. Gör nödvändiga ändringar i anbudet.4. Öppna fliken "Skicka anbud" och välj "Skicka preciserat anbud" för att skicka anbudet med preciseringen.

 

 

 

OBS! Preciseringar av anbudet kan du endast göra efter utgången av tidsfristen i anbudsbegäran. Precisering kräver att upphandlingsenheten skickar en begäran om precisering.


OBS! Före utgången av tidsfristen i anbudsbegäran har du möjlighet att redigera eller ersätta ett inskickat anbud på sidan "Mina uppgifter".