Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

 

1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.


 

 


2. Välj "Mina uppgifter" i navigeringsfältet.


 

 


3. Välj fliken "Anbud".

 4. Ersätt ett skickat anbud genom att klicka på ikonen  .

 

  • OBS! Det skickade anbud du valt används som mall för det ersättande anbudet.
  • OBS! Det ursprungliga anbudet till upphandlingsenheten kvarstår inte.

 5. Redigera önskade uppgifter i anbudet.

 

 

6. Öppna fliken "Skicka anbud" och välj "Ersätt anbud" i menyn ovanför knappen "Skicka anbud".

 


7. Skicka det ersättande anbudet genom att klicka på knappen "Skicka anbud".


  • OBS! Om anbudet inte skickas får även det ursprungliga anbudet statusen som utkast i upphandlingsenheten.

 OBS! Du kan även skapa ett nytt anbud och använda det som ersättande anbud.


OBS! Om du på fliken "Skickade anbud" klickar på ikonen  , kan du börja redigera det tidigare anbudet.