Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.


 

1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.

 

2. Välj "Mina uppgifter" i navigeringsfältet. 


 


3. Välj fliken "Anbud".
4. Skapa ett parallellt anbud genom att klicka på ikonen  .

 


  • OBS! Det skickade anbud du valt används som mall för det parallella anbudet.
  • OBS! Det ursprungliga anbudet till upphandlingsenheten kvarstår.

 
5. Redigera önskade uppgifter i anbudet.


6. Välj fliken "Skicka anbud". Välj avsändningssättet "Skicka som parallellt anbud" och klicka på knappen "Skicka anbud".


  • OBS! Om du väljer "Ersätt anbud" ersätts det tidigare anbudet till upphandlingsenheten.

  

 

 

OBS! Om du på fliken "Anbud" väljer ikonen öppnas det tidigare anbudet för redigering. Om anbudet inte skickas får det statusen som utkast i upphandlingsenheten.