Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.


 

1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.


 


2. Välj "Mina uppgifter" i navigeringsfältet. 


 


3. Välj fliken "Anbud".

4. Skapa ett parallellt anbud genom att klicka på ikonen  


  • OBS! Det skickade anbud du valt används som mall för det parallella anbudet.
  • OBS! Det ursprungliga anbudet till upphandlingsenheten kvarstår.

 5. Redigera önskade uppgifter i anbudet.


6. Välj fliken "Skicka anbud". Välj avsändningssättet "Skicka som parallellt anbud" och klicka på knappen "Skicka anbud".


  • OBS! Om du väljer "Ersätt anbud" ersätts det tidigare anbudet till upphandlingsenheten.

  

OBS! Om du på fliken "Anbud" väljer ikonen , öppnas det tidigare anbudet för redigering. Om anbudet inte skickas får det statusen som utkast i upphandlingsenheten.