I Tarjouspalvelu.fi-portalen kan du skicka ett anbud som du skapar från början eller utifrån ett utkast.

 

1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.

 

 

 

2. Svara på önskad anbudsbegäran genom att öppna fliken "Anbudsbegäran" och välj anbudet med "Öppna"-knappen.

  • OBS! Utkasten till anbud hittar du på fliken "Utkast" på sidan "Mina uppgifter".

 

 

 

3. Fyll i uppgifterna enligt anbudsbegäran.

  • OBS! Du kommer vidare genom att klicka på länken "Nästa fas" nere till höger på sidan.

 4. Skicka anbudet genom att välja fliken "Skicka anbud" och klicka på knappen "Skicka anbud".

  • OBS! Du kan använda "förhandsgranska" för att titta på anbudet innan det skickas.

  

Om det inte går att skicka anbudet:


  • Kontrollera om det saknas några obligatoriska uppgifter på flikarna.
  • Om du får röda felmeddelanden:

 

  1. Öppna den flik som gett felmeddelandet.
  2. Klicka på knappen "Visa saknade obligatoriska uppgifter".
  3. Fyll i de saknade uppgifterna på formuläret.

 

  • Om webbplatsen ger felmeddelandet "OBS! Följande obligatoriska uppgifter saknas eller är bristfälliga – anbudsdokument":

            Ladda upp de anbudsbilagor som upphandlingsenheten kräver på fliken "Övriga bilagor".

 

OBS! Beslutet om kontraktstilldelning kan inte skickas till flera e-postadresser. Systemet godtar bara en e-postadress i avsändarfältet.


OBS! Anbudets totalbelopp kan vara noll (0) i förhandsgranskningen, om upphandlingsenheten skapat anbudsbegäran med numeriska kriterier.