Du kan ställa frågor till upphandlingsenheten via portalen Tarjouspalvelu.fi.

 

1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.


 

2. Välj anbudsbegäran på fliken "Anbudsbegäran"


 

3. Öppna fliken "Frågor och svar".

 


4. Lämna en fråga till upphandlingsenheten genom att skriva frågan i datafältet och klicka på "Skicka"-knappen.

  • OBS! Under datafältet visas de frågor som ställts till upphandlingsenheten.