Du kan redigera ett skickat anbud eller ett utkast i Tarjouspalvelu.fi-portalen.

 

1. Logga in på Tarjouspalvelu.fi-portalen.2. Välj "Mina uppgifter" i navigeringsfältet.


 


3. Välj fliken "Pågar" eller "Skickat" beroende på anbudets status.


  • OBS! Ett skickat anbud kan inte redigeras efter utgången av tidsfristen i anbudsbegäran.
4. Välj önskat anbud genom att klicka på knappen "Öppna anbudet för redigering" i sista kolumnen.5. Gör nödvändiga ändringar i anbudet.

  • OBS! Du kan växla mellan anbudets flikar. När du växlar flik sparas ändringarna på den förra fliken.6. Skicka det redigerade anbudet genom att välja fliken "Skicka anbud" och klicka på knappen "Skicka anbud".

  • OBS! Kom ihåg att ovanför knappen välja om du vill ersätta det förra anbudet eller skicka in ett nytt anbud.

 


OBS! Inom tidsfristen för anbudsbegäran kan du som anbudsgivare


  • Skicka in flera anbud för samma anbudsbegäran.
  • Korrigera ditt gamla anbud.
  • Återta ditt anbud.
  • Som anbudsgivare ser du alla anbud som företagets användare skickat.
    • OBS! Du ser inte dotterbolagens anbud.