Jätettyä tai keskeneräistä tarjousta pystyt muokkaamaan Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.


1. Kirjaudu sisään Tarjouspalvelu.fi -portaaliin


2. Valitse navigointipalkista "Omat tiedot"

3. Valitse "Tarjoukset" -välilehti4. Korvaa aikaisemmin lähetetty tarjous painamalla   -kuvaketta

HUOM! Korvaava tarjous käyttää valitsemaasi jätettyä tarjousta pohjana.

HUOM! Kun tehdään korvaava tarjous, alkuperäinen tarjous ei säily hankintayksikössä.


5. Muokkaa haluamasi tiedot tarjouksesta


6. Valitse "Tarjouksen lähetys" -välilehti ja lähetä korvaava tarjous painamalla "Lähetä tarjous" -painiketta

HUOM! Lähettämätön tarjous muuttaa myös alkuperäisen tarjouksen keskeneräiseksi hankintayksikössä.