Jätettyä tai keskeneräistä tarjousta pystyt muokkaamaan Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.


1. Kirjaudu sisään Tarjouspalvelu.fi -portaaliin


2. Valitse navigointipalkista "Omat tiedot"


3. Tarjouksen tilasta riippuen valitse joko "Keskeneräiset" tai "Jätetyt" -välilehti.

HUOM! Jätettyä tarjousta voi muokata ainoastaan ennen tarjouspyynnön määräajan päättymistä


4. Valitse haluttu tarjous muokattavaksi painamalla viimeisen sarakkeen "Avaa tarjous muokattavaksi" -painiketta


5. Tee tarvittavat muutokset tarjoukseen

HUOM! Voit liikkua tarjouksen välilehdeltä toiselle. Välilehden muuttaminen tallentaa tehdyt muutokset aikaisemmalle välilehdelle.6. Voit halutessasi antaa tarjoukselle nimen. Syötä tarvittavat tiedot "tarjouskilpailun yhteyshenkilö" ja "syötä sähköpostiosoite jonne hankintapäätös halutaan lähetettävän" -kenttiin.

  • Sähköpostiosoitteen osalta tulee ottaa huomioon, että osoite on sellainen, joka on varmasti käytössä silloin, kun hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen. Tietoa ei voi muuttaa enää, kun tarjouspyynnön määräaika on päättynyt.

 HUOM! Hankintapäätös voidaan lähettää vain yhteen sähköpostiosoitteeseen. Järjestelmä ei hyväksy enempää kuin yhden sähköpostiosoitteen "Syötä sähköpostiosoite jonne hankintapäätös halutaan lähetettävän" -kenttään. Jos kenttään syötetään ylimäärisiä tietoja, ei tarjouksen lähettäminen onnistu!7. Lähetä muokattu tarjous valitsemalla "Tarjouksen lähetys" -välilehti ja painamalla "Lähetä tarjous" -painiketta.


Tarjoajana on mahdollista tarjouspyynnön määräajan puitteissa:

  • Lähettää useita tarjouksia samaan tarjouspyyntöön
  • Korjata vanhaa tarjousta
  • Peruuttaa tarjouksen
  • Tarjoajana on mahdollista nähdä kaikkien samaan yritykseen rekisteröityjen käyttäjien tarjoukset


HUOM! Mahdollisten tytäryhtiöiden tekemiä tarjouksia ei ole mahdollista nähdä.