Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää osallistua järjestelmään sen keston ajan. (ks. Hankinnat.fi -sivusto)


Dynaamiset hankintajärjestelmät


Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi pyytää osallistumista lähettämällä osallistumishakemuksen avoinna olevaan hankintajärjestelmään. 

 • Avoimet dynaamiset hankintajärjestelmät löytyvät Tarjouspyynnöt -valikosta kohdasta Dynaamiset hankintajärjestelmät. 
 • Valitse kiinnostava hankintajärjestelmä ja klikkaa osallistumispyynnön nimeä tai "Avaa >>". Osallistumispyynnön tiivistelmä -välilehti avautuu. Ennen hyväksymistä hankintajärjestelmään ilmoituksella näkyy kolme välilehteä: "Tiivistelmä", "Hyväksytyt tarjoajat" sekä "Osallistumishakemus".Osallistumishakemuksen hyväksynnän jälkeen ilmoituksen yhteyteen avautuu useampi välilehti. Alla esiteltynä nämä välilehdet.
Hyväksytyt tarjoajat


Osallistumispyyntö näkyy tarjoajille koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon ajan. Tarjouspalvelussa näkyy myös ajantasainen listaus hankintajärjestelmään hyväksytyistä toimittajista välilehdellä "Hyväksytyt tarjoajat". 

 • Uudet tarjoajat voivat lähettää jatkuvasti osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään. Osallistumishakemus


Osallistumishakemus -välilehdeltä näet omat osallistumishakemuksesi ja niiden tilat sekä voit aloittaa uuden osallistumishakemuksen. 


Osallistumishakemuksen lähetys tapahtuu samalla tavalla kuten tarjouksen lähetys. 

 • Ohjeet tarjouksen lähettämiseen löydät täältä
  • Aloita klikkaamalla "Aloita uuden osallistumishakemuksen tekeminen".
  • Tarkemmat ohjeet jokaiseen osallistumispyynnön välilehteen löydät täältä
 • Samalla tavoin kuin muihinkin tarjouspyyntöihin, tarjoajat voivat lähettää osallistumishakemukseen liittyviä lisätietokysymyksiä kysymykset ja vastaukset -välilehdeltä.Hankintajärjestelmän omistava hankintayksikkö noudattaa omia käytäntöjään osallistumishakemusten käsittelyaikojen suhteen. Hankintayksikkö lähettää dynaamiseen hankintajärjestelmään mukaan valituille toimittajille päätöksen hyväksymisestä tai mahdollisesta hylkäyksestä sähköpostilla. Hyväksymisviestin mukana tarjoajalle lähtee tieto hyväksymishetkellä mahdollisesti käynnissä olevista hankintajärjestelmän sisäisistä kilpailutuksista.


HUOM! Mikäli et halua saada enää viestejä liittyen dynaamiseen hankintajärjestelmään, poista keskeneräinen osallistumishakemus Tarjouspalvelusta kohdasta Omat tiedot – tarjoukset – keskeneräiset.


Voimassa olevat kilpailutukset (sisäiset kilpailutukset)


Julkaistusta dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä tarjouspyynnöstä lähtee automaattisesti tieto kaikille hankintajärjestelmään valituille tarjoajille. Julkaistu tarjouspyyntö näkyy Tarjouspalvelussa dynaamisen hankintajärjestelmän tiedoissa tarjouspyynnön määräajan umpeutumiseen saakka. Sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöt eivät näy hankintajärjestelmään kuulumattomille tarjoajille. 


Osioon listautuvat kyseisen Dynaamisen hankintajärjestelmän voimassa olevat kilpailutukset. Listaus näkyy Tarjouspalvelussa vain hankintajärjestelmään hyväksytyille tarjoajille

 • Aloita tarjouksen teko klikkaamalla "Avaa".
 • Ohjeet tarjouksen lähettämiseen löytyvät täältä


Kysymykset ja vastaukset


Hankintajärjestelmään hyväksymisen jälkeen uusia kysymyksiä ja niihin tulevia vastauksia voi tarkastella "Kysymykset ja vastaukset" -välilehdellä. Poistumispyyntö ja poistamispäätös


Kun toimittaja on hyväksytty hankintajärjestelmään, hankintajärjestelmästä poistumista on anottava hankintayksiköltä poistumispyynnöllä. Poistumispyynnön voi tehdä "Poistumispyyntö ja poistamispäätös" -välilehdellä. Hankintajärjestelmästä poistettu toimittaja näkee Poistamispäätöksen kohdasssa "Poistumispyyntö ja poistamispäätös".
Sähköpostilista


Näkymään listautuvat tarjoajan yrityksen henkilöt, jotka saavat ko. dynaamisen hankintajärjestelmään liittyvät sähköpostiviestit. 


Listalle voi lisätä uusia osoitteita

 • valitsemalla alasvetovalikosta oman yritysprofiilin käyttäjän sähköpostiosoitteen (Lisää valitsemalla listasta yrityksen henkilö)
 • kirjoittamalla sähköpostiosoitteen suoraan tekstikenttään (Lisää henkilö antamalla nimi ja sähköpostiosoite)
  • HUOM! Sähköpostiosoitteen lisääminen käsin ei automaattisesti anna ko. henkilölle oikeuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään vaan hänelle lähtevät vain siihen liittyvät ilmoitusviestit. Jos henkilöllä on tarve päästä tarkastelemaan hankintajärjestelmän sekä osallistumishakemuksen tietoja Tarjouspalvelussa, tulee hänellä olla käyttäjätunnus tarjoajan yritysprofiilissa. 


Listauksessa näkyvät myös mahdolliset hankintayksikön lisäämät henkilöt