Tarjouspalvelussa on mahdollista viedä ESPD-lomakkeella syöttämät vastaukset Euroopan komission ESPD-palveluun siirtotiedoston avulla, sekä mahdollisuus tuoda komission ESPD-palvelussa syötetyt vastaukset Tarjouspalveluun. ESPD-vastausten tuonti toisesta järjestelmästä korvaa Tarjouspalveluun syötetyt vastaukset.


Linkki Euroopan komission ESPD-palveluun: https://ec.europa.eu/tools/espd

Vie ESPD-kysymyslomake toiseen järjestelmään


Valitse ”Vie ESPD-kysymyslomake toiseen järjestelmään ” luodaksesi siirtotiedosto kysymyslomakkeesta xml-muodossa.

Huom! Älä muuta tiedostomuotoa toiseksi.


Vie ESPD-vastaukset toiseen järjestelmään


Valitse ” Vie ESPD-vastaukset toiseen järjestelmään ” luodaksesi siirtotiedosto ESPD-lomakkeen vastauksista xml-muodossa.

Huom! Älä muuta tiedostomuotoa toiseksi.


Tuo ESPD-vastaukset toisesta järjestelmästä


Valitse ”Tuo ESPD-vastaukset toisesta järjestelmästä” tuodaksesi komission ESPD-palvelusta lataamasi ESPD-lomakkeen vastaukset Tarjouspalveluun.

Huom! Tarjouspalvelu hyväksyy ainoastaan xml-tyyppiset siirtotiedostot.


Valinnan jälkeen avautuu ilmoitusikkuna, jatkaaksesi tuontia valitse ”Ok”.
Valitse siirtotiedosto tietokoneeltasi valitsemalla ”Valitse tiedosto”, jonka jälkeen tuo se Tarjouspalveluun valitsemalla ”Tuo ESPD-vastaukset”.