Tarjouspalvelun käyttäjien on mahdollista tallentaa omiin tietoihin ESPD profiili, mikä lyhentää EU kynnysarvot ylittäviin tarjouspyyntöihin vastaamiseen kuluvaa aikaa, kun osa pakollisista ESPD tiedoista voidaan tuota tarjoukselle valmiina. EPSD-profiilin vastaukset voidaan tallentaa vakioksi osien "II Tarjoajaa koskevat tiedot" ja "III Osa Poissulkemisperusteet" osalta. ESPD-profiiliin tallennetut vastaukset kopioituvat automaattisesti uudelle tarjoukselle, jota tarjoaja lähtee Tarjouspalvelussa tekemään. Kaikkia vastauksia ei voida ylläpitää ESPD profiilin kautta, koska osien "IV Valintaperusteet" ja "V Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen" kysymykset vaihtelevat hankintakohtaisesti.


HUOM! ESPD profiili toimii ns. yrityskohtaisesti eli jos kuka tahansa samaan yritykseen rekisteröitynyt käyttäjä muuttaa ESPD profiilin tietoja, päivittyvät tiedot myös muille käyttäjille ESPD profiili -välilehdelle.


1. Kirjaudu sisään Tarjouspalveluun sivun oikeasta yläkulmasta2. Paina "Omat tiedot" ja valitse välilehdistä "ESPD Profiili"3. Osat "II Tarjoajaa koskevat tiedot" ja "III Osa Poissulkemisperusteet" avautuvat täytettäväksi omiin välilehtinäkymiinII Osa Tarjoajaa koskevat tiedot


Tarjoajaa koskevat tiedot -osan kysymykset tulevat samassa muodossa pakotettuina niille tarjouspyynnöille, joilla hankintayksikkö on päättänyt käyttää rakenteista ESPD:tä. Joihinkin tämän osan kysymyksistä liittyy myös alakysymyksiä, jotka avautuvat tarjoajan antamien vastausten perusteella. 


Tietoja voidaan tallentaa etukäteen seuraaviin Tarjoajaa koskevat tiedot -osan alaosioihin:

  • A: Tarjoajaa koskevat tiedot
  • B: Tarjoajan edustajia koskevat tiedot


Täytä tarvittavat tiedot ja valitse "Tallenna"


III Osa Poissulkemisperusteet


Poissulkemisperusteet -osan kysymykset ovat muodoltaan "Kyllä/Ei" -tyyppisiä kysymyksiä, joista useimmille avautuu alakysymyksiä tarjoajan antamien vastausten perusteella. Osan sisältämät kysymykset voivat vaihdella tarjouspyynnöittäin sen mukaan, mitkä kysymykset hankintayksikkö on arvioinut tarpeelliseksi kunkin tarjouspyynnön yhteydessä käyttäessään rakenteista ESPD:tä. Kaikkiin hankintayksikön määrittämiin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. 


Joidenkin osan sisältämien kysymysten yhteydessä on viitattu direktiiviin tai muuhun oikeuslähteeseen, mihin kysymys perustuu.


Tietoja voidaan tallentaa etukäteen seuraaviin Poissulkemisperusteet -osan alaosioihin:

  • A: Tuomioihin liittyvät perusteet
  • B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet
  • C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet
  • D: Muut poissulkemisperusteet, joista saatetaan säätää hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä


Täytä tarvittavat tiedot ja valitse "Tallenna"

blob1476963771296.png

Ohjevideo ESPD-profiilin laadintaan (asia käyty läpi videon alkuosassa)

Ohjevideo on Hanki-palvelun laatima