Tarjouspalvelusta löytyy nyt toiminto, jonka kautta EU kynnysarvot ylittäviin hankintoihin liittyviin ESPD-kysymyksiin voidaan vastata suoraan tarjouksen jättämisen yhteydessä. Järjestelmän käyttöohjeet löytyvät Tarjouspalvelun tukiportaalista.


Osa ESPD-lomakkeen tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia. Hankintayksikkö määrittelee ne kullakin tarjouspyynnöllä kysyttävät tiedot, joiden täyttäminen on tarjoajalle pakollista. Tarjouksen jättäminen ei onnistu, mikäli ESPD-lomakkeella kysyttävät tiedot on täytetty puutteellisesti. Tarjouksen laatiminen on myös syytä aloittaa riittävän ajoissa, jotta tarjouksen jättäminen onnistuu määräajan puitteissa.


Tarjoaja voi halutessaan ylläpitää Tarjouspalvelun ”Omat tiedot” -välilehdellä ESPD-profiilia, jolloin osa tarvittavista tiedoista siirtyy automaattisesti ESPD-lomakkeelle varsinaista tarjousta tehtäessä. Näin tarjousten jättäminen on jatkossa vaivattomampaa.


ESPD-lomakkeella kysyttäviin tietoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä tarjouspyynnössä mainittuun yhteyshenkilöön. Cloudian asiakastuki palvelee mielellään teknisissä, järjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)


ESPD-lomakkeen kysymyksistä ja vastauksista voi muodostaa Euroopan komission ESPD-palvelua varten siirtotiedoston. Ohje ESPD-lomakkeen tietojen vientiin ja tuontiin.


Katso myös Hanki-palvelun laatimat ohjevideot:

ESPD - Tarjoajan näkymä

ESPD - Alihankkijat ja ryhmittymät