Mikäli tarjousta jättävä yritys on ilmoittanut rakenteisen ESPD-lomakkeen "Tarjoajaa koskevat tiedot" -osassa käyttävänsä hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja tai että tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa (ryhmittymänä), tulee myös tällaisen alihankkijan tai ryhmittymän jäsenen antaa oma kelpoisuusselvityksensä ennen kuin varsinainen tarjoaja pystyy jättämään tarjouksensa. 


Varsinainen tarjoaja lähettää alihankkijalle tai ryhmittymän jäsenelle pyynnön kelpoissuusselvityksen täyttämisestä (katso: Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)), mistä tämä saa tiedon sähköpostitse. 


blob1476963771296.png

Ohjevideo alihankkijat ja ryhmittymät

Ohjevideo on Hanki-palvelun laatima


Alihankkija ja ryhmittymän jäsen antaa oman kelpoisuuselvityksensä Tarjouspalvelussa


HUOM! Antaankseen kelpoisuusselvityksen, tulee alihankkijalla tai ryhmittymän jäsenellä olla tunnukset Tarjouspalveluun. Ohje Tarjouspalveluun rekisteröitymiseen löytyy täältä.1. Mikäli kelpoisuusselvitystä mennään täyttämään sähköpostitse tulleen linkin kautta, avautuu näytölle alla olevan mukainen kirjautumisnäkymä.

 • Jos alihankkijalla tai ryhmittymän jäsenellä on jo tunnus ja salasana Tarjouspalveluun, tapahtuu kirjautuminen syöttämällä kyseiset tiedot niille kuuluviin kenttiin ja painamalla "Sisään"
 • Jos alihankkijalla tai ryhmittymän jäsenellä on jo tunnus, mutta salasana on unohtunut, voi uuden salasanan tilata "Salasana unohtunut?" -näppäimen kautta
 • Jos alihankkijalla tai ryhmittymän jäsenellä ei ole tunnusta Tarjouspalveluun, täytyy tässä vaiheessa rekisteröityä2. Tarjouspalveluun voi kirjautua myös muutoin kuin sähköpostitse tulleen linkin kautta.

 • Tämä ns. normaali kirjautuminen tapahtuu halutun hankintayksikön sivun oikeassa yläkulmassa syöttämällä tunnus ja salasana ja painamalla "Sisään"

Alihankkijan näkymä


Jos sisäänkirjautuminen tapahtui sähköpostiin tulleen linkin kautta, avautuu tässä vaiheessa suoraan tarjouspyynnön tiivistelmä.

 • Jos kirjautuminen tapahtui ns. normaalisti Tarjouspalvelussa hankintayksikön sivujen kautta, löytyvät saapuneet alihankkijan kelpoisuusselvityspyynnöt "Tarjouspyynnöt" välilehdeltäAlihankkija voi tarkastella tarjouksen tietoja eri välilehdillä.

 • Tarjouspyynnön tiivistelmä -välilehdeltä löytyvät tiivistettynä tarjouspyynnön perustiedot
 • Koko tarjouspyyntö ja liitteet -välilehdeltä on mahdollista avata tarjouspyyntö PDF- tai HTML-muodossa
 • Päävastuullisen tarjoajan vastaukset -välilehdellä on mahdollista tarkastella tarjouskilpailun varsinaisen tarjoajan antamia vastauksia. Kaikki vastaukset eivät kuitenkaan ole näkyvissä alihankkijoille.
 • Alihankkijan kelpoisuus (ESPD) -välilehdellä täytetään alihankkijalta vaadittavat, tämän kelpoisuuteen liittyvät tiedot
 • Selvityksen lähetys -välilehdellä on mahdollista esikatsella ja lähettää täytetty kelpoisuusselvitysRyhmittymän jäsenen näkymä


Jos sisäänkirjautuminen tapahtui sähköpostiin tulleen linkin kautta, avautuu tässä vaiheessa suoraan tarjouspyynnön tiivistelmä.

 • Jos kirjautuminen tapahtui ns. normaalisti Tarjouspalvelussa hankintayksikön sivujen kautta, löytyvät saapuneet ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityspyynnöt "Tarjouspyynnöt" välilehdeltäRyhmittymän jäsen voi tarkastella tarjouksen tietoja eri välilehdillä.

 • Tarjouspyynnön tiivistelmä -välilehdeltä löytyvät tiivistettynä tarjouspyynnön perustiedot
 • Koko tarjouspyyntö ja liitteet -välilehdeltä on mahdollista avata tarjouspyyntö PDF- tai HTML-muodossa
 • Päävastuullisen tarjoajan vastaukset -välilehdellä on mahdollista tarkastella tarjouskilpailun varsinaisen tarjoajan antamia vastauksia. Kaikki vastaukset eivät kuitenkaan ole näkyvissä ryhmittämän muille jäsenille.
 • Ryhmittymän jäsenen kelpoisuus (ESPD) -välilehdellä täytetään ryhmittymän jäseneltä vaadittavat, tämän kelpoisuuteen liittyvät tiedot
 • Selvityksen lähetys -välilehdellä on mahdollista esikatsella ja lähettää täytetty kelpoisuusselvitys
Tietojen täyttäminen rakenteiselle ESPD-lomakkeelle


Rakenteinen ESPD-lomake jakautuu osiin, jotka näkyvät Tarjouspalvelussa omina välilehtinään. Joihinkin vastauskenttiin voi liittyä minimi- tai maksimivaatimus, mikä näkyy kyseisen kentän alapuolella. 

 • Tekstikenttä -tyyppisiin kysymyksiin vastataan kirjoittamalla vastaus tekstinä
 • Määrää koskeviin kysymyksiin vastataan antamalla numeerinen arvo
 • Kyllä/ei -tyyppisiin kysymyksiin vastataan valitsemalla joko "Kyllä" tai "Ei"


Syötettäessä ESPD tietoja, on missä tahansa vaiheessa mahdollista tarkastaa, onko lomakkeelta jäänyt jokin kohta täyttämättä.

 • Paina "Näytä puuttuvat pakolliset tiedot" -painiketta
  • Ne kohdat, joista puuttuu vastaus, saavat ympärilleen punaisen reunuksen
   • Palvelu osaa ilmoittaa ne välilehdet ja yksittäiset lomakekohdat, joilta tietoja puuttuuRakenteisella ESPD-lomakkeella voidaan navigoida eri osien välillä joko osien mukaan nimettyjen välilehtien avulla tai käyttämällä lomakkeen alaosassa näkyviä "Edellinen" ja "Seuraava" painikkeita. Lomakkeelle syötetyt tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä osasta toiseen.Joidenkin kysymysten kohdalla vastauslomakkeelle on mahdollista lisätä tarvittaessa uusi vastausrivi "Lisää vastausrivi" -painikkeella. 

 • Vastauskenttää on mahdollista laajentaa painikkeella, jossa on musta nuolisymboli
 • Vastausrivi on mahdollista poistaa painikkeella, jossa on punainen rasti
Rakenteisen ESPD lomakkeen osat alihankkijan kelpoisuusselvityksellä


II Osa Talouden toimijaa koskevat tiedot


Talouden toimijaa koskevat tiedot -osan kysymykset näkyvät vakiomuotoisina kaikilla alihahankkijan ja ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityksillä. Joihinkin tämän osan kysymyksistä liittyy myös alakysymyksiä, jotka avautuvat tarjoajan antamien vastausten perusteella.


Talouden toimijaa koskevat tiedot -osa sisältää seuraavat alaosiot:

 • A: Talouden toimijaa koskevat tiedot

Jos tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa (ryhmittymänä), täytetään kohdassa A ryhmittymää koskevat tiedot

 • Osallistuuko tarjoaja hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa (Ryhmittymän jäsenet vastaavat kohtaan "Ei". Vain ryhmittymän vetäjä eli kelpoisuusselvityspyynnön lähettäjä vastaa "Kyllä")

 • B: Talouden toimijan edustajia edustajia koskevat tiedot


III Osa Poissulkemisperusteet


Poissulkemisperusteet -osan kysymykset ovat muodoltaan pääasiassa "Kyllä/Ei" -tyyppisiä kysymyksiä, joista useimmille avautuu alakysymyksiä annettujen vastausten perusteella. Osan sisältämät kysymykset voivat vaihdella tarjouspyynnöittäin sen mukaan, mitkä kysymykset tarjouspyynnön laatinut hankintayksikkö on arvioinut tarpeelliseksi kunkin tarjouspyynnön yhteydessä käyttäessään rakenteista ESPD:tä. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. 


Joidenkin osan sisältämien kysymysten yhteydessä on viitattu direktiiviin tai muuhun oikeuslähteeseen, mihin kysymys perustuu.


Poissulkemisperusteet -osa sisältää seuraavat alaosiot:

 • A: Tuomioihin liittyvät perusteet
 • B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet
 • C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet


IV Osa Valintaperusteet


Valintaperusteet -osan sisältämät kysymykset voivat vaihdella tarjouspyynnöittäin sen mukaan, mitkä kysymykset tarjouspyynnön laatinut hankintayksikkö on arvioinut tarpeelliseksi tarjouspyynnön yhteydessä käyttäessään rakenteista ESPD:tä. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.  


Joidenkin osan sisältämien kysymysten yhteydessä on viitattu direktiiviin tai muuhun oikeuslähteeseen, mihin kysymys perustuu. 


Valintaperusteet -osa sisältää seuraavat alaosiot:

 • A: Soveltuvuus
 • B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema
 • C: Tekninen ja ammatillinen pätevyys


Alihankkijan tai ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityksen lähettäminen


Kun kaikki "Alihankkijan kelpoisuus (ESPD)" tai "Ryhmittymän jäsenen kelpoisuus (ESPD)" -välilehden tiedot on täytetty, voidaan kelpoisuusselvitys lähettää "Selvityksen lähetys" -välilehdeltä.

 • Kelpoisuusselvityksen yhteyshenkilö -kohtaan lisätään selvityksen antaneen henkilön tiedot
 • Selvitystä on mahdollista esikatsella painamalla "Esikatselu" -painiketta
 • Selvitys lähetetään painamalla "Lähetä" -painiketta


Alihankkijan näkymä:Ryhmittymän jäsenen näkymä: