EU kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksikön on mahdollista määritellä erilaisia poissulkemiseen ja soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia, joihin tarjoajan tulee vastata rakenteisella ESPD-lomakkeella. Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) on vain yksi, joskin hyvin merkittävä, osa tarjousta. Tarjouksen tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa ja muistaa, että myös alihankkijoiden (alihankkijat joiden voimavaroja käytetään sekä alihankkijat joiden voimavaroja ei käytetä) sekä mahdollisten ryhmittymän jäsenten tulee vastata omalta osaltaan muodostuviin ESPD-kysymyksiin.


Tarjouksen jättäminen edellyttää, että kaikkiin ESPD kysymyksiin on vastattu. 


blob1476963771296.png

Ohjevideo tarjoajan ESPD-näkymään

Ohjevideo on Hanki-palvelun laatima.


ESPD-vastauksissa voidaan myös hyödyntää ESPD profiilia, johon tarjoaja voi tallentaa vastaukset, jotka tulevat oletuksena uudelle tarjoukselle.


ESPD-lomakkeen kysymyksistä ja vastauksista voi muodostaa Euroopan komission ESPD-palvelua varten siirtotiedoston. Ohje ESPD-lomakkeen tietojen vientiin ja tuontiin.Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehti


1. Kirjaudu sisään Tarjouspalvelu.fi -portaaliin haluamasi hankintayksikön sivun oikeasta yläkulmasta.2. Etsi haluamasi tarjouspyyntö "Tarjouspyynnöt" -välilehdeltä ja paina "Avaa".
3. Siirry "Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)" -välilehdelle.

 • Syötä tarjouksen voimassaoloaika hakemalla haluttu päivämäärä kalenterikuvakkeen kautta tai kirjoita päivämäärä suoraan sille varattuun kenttään muodossa PP.KK.VVVV. Tarjouksen voimassaoloajan tulee olla vähintään se, minkä hankintayksikkö on määritellyt minimiksi (tieto näkyy kentän perässä suluissa).

Tietojen täyttäminen rakenteiselle ESPD-lomakkeelle


Rakenteinen ESPD-lomake jakautuu osiin, jotka näkyvät Tarjouspalvelussa omina välilehtinään. Joihinkin vastauskenttiin voi liittyä minimi- tai maksimivaatimus, mikä näkyy kyseisen kentän alapuolella. 

 • Tekstikenttä -tyyppisiin kysymyksiin vastataan kirjoittamalla vastaus tekstinä
 • Määrää koskeviin kysymyksiin vastataan antamalla numeerinen arvo
 • Kyllä/ei -tyyppisiin kysymyksiin vastataan valitsemalla joko "Kyllä" tai "Ei"


Syötettäessä ESPD tietoja, on missä tahansa vaiheessa mahdollista tarkastaa, onko lomakkeelta jäänyt jokin kohta täyttämättä.

 • Paina "Näytä puuttuvat pakolliset tiedot" -painiketta
  • Ne kohdat, joista puuttuu vastaus, saavat ympärilleen punaisen reunuksen
   • Palvelu osaa ilmoittaa ne välilehdet ja yksittäiset lomakekohdat, joilta tietoja puuttuuRakenteisella ESPD-lomakkeella voidaan navigoida eri osien välillä joko osien mukaan nimettyjen välilehtien avulla tai käyttämällä lomakkeen alaosassa näkyviä "Edellinen" ja "Seuraava" painikkeita. Lomakkeelle syötetyt tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä osasta toiseen.Joidenkin kysymysten kohdalla vastauslomakkeelle on mahdollista lisätä tarvittaessa uusi vastausrivi "Lisää vastausrivi" -painikkeella. 

 • Vastauskenttää on mahdollista laajentaa painikkeella, jossa on musta nuolisymboli
 • Vastausrivi on mahdollista poistaa painikkeella, jossa on punainen rasti
Rakenteisen ESPD lomakkeen osat Tarjouspalvelussa

II Osa Tarjoajaa koskevat tiedot


Tarjoajaa koskevat tiedot -osan kysymykset tulevat samassa muodossa pakotettuina niille tarjouspyynnöille, joilla hankintayksikkö on päättänyt käyttää rakenteista ESPD:tä. Joihinkin tämän osan kysymyksistä liittyy myös alakysymyksiä, jotka avautuvat tarjoajan antamien vastausten perusteella. 


Tarjoajaa koskevat tiedot -osa sisältää seuraavat alaosiot:

 • A: Tarjoajaa koskevat tiedot
  • Jos tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa (ryhmittymänä), täytetään kohdassa A ryhmittymää koskevat tiedot
   • Osallistuuko tarjoaja hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa (vaih ryhmittymän vetäjä vastaa kysymykseen "Kyllä")
   • a) Tarjoajan rooli ryhmässä
   • b) Hankintamenettelyyn yhdessä osallistuvat muut tarjoajat (määritellään tarjoajien nimet)
   • c) Tarvittaessa osallistuvan ryhmän nimi


Huom! Ryhmittymän jäsenille lähetetään kutsut kelpoisuusselvityksen täyttöä varten Tarjouksen lähetys -välilehdellä. Tarjousta ei voi lähettää ennen kuin kaikkien ryhmittymän jäsenten kelpoisuusselvitykset on täytetty ja hyväksytty. • B: Tarjoajan edustajia koskevat tiedot
 • C: Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttämistä koskevat tiedot
  • Tässä kohdassa tarjoaja ilmoittaa, käyttääkö se sellaisia alihankkijoita, joiden voimavaroihin se viittaa hankintayksikön asettamien vaatimusten täyttymisessä. Esimerkiksi varsinainen tarjoajayritys täyttää itse taloudellista tilannetta ja henkilöstön pätevyyttä koskevat vaatimukset, mutta käyttää muita yrityksiä täyttääkseen kokemusta tai teknistä kapasiteettia koskevat vaatimukset. Tällöin tarjoaja käyttää toisen yrityksen voimavaroja.
   • Määritellään käytettävien alihankkijoiden nimet

HUOM! Alihankkijat kutsutaan vastamaan kelpoisuusselivtykseen Tarjouksen lähetys -välilehdellä. Tarjousta ei voi lähettää ennen kuin alihankkijat ovat täyttäneet kelpoisuusselvityksensä. • D: Sellaisia alihankkijoita koskevat tiedot, joiden voimavaroja tarjoaja ei käytä hyväksi
  • Tämä kohta täytetään, jos tarjoaja täyttää itse kaikki vaatimukset, mutta käyttää silti alihankkijoita
   • Määritellään käytettävien alihankkijoiden nimet


HUOM! Alihankkijat kutsutaan vastamaan kelpoisuusselivtykseen Tarjouksen lähetys -välilehdellä. Tarjousta ei voi lähettää ennen kuin alihankkijat ovat täyttäneet kelpoisuusselvityksensä.III Osa Poissulkemisperusteet


Poissulkemisperusteet -osan kysymykset ovat muodoltaan "Kyllä/Ei" -tyyppisiä kysymyksiä, joista useimmille avautuu alakysymyksiä tarjoajan antamien vastausten perusteella. Osan sisältämät kysymykset voivat vaihdella tarjouspyynnöittäin sen mukaan, mitkä kysymykset hankintayksikkö on arvioinut tarpeelliseksi kunkin tarjouspyynnön yhteydessä käyttäessään rakenteista ESPD:tä. Kaikkiin hankintayksikön määrittämiin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. 


Joidenkin osan sisältämien kysymysten yhteydessä on viitattu direktiiviin tai muuhun oikeuslähteeseen, mihin kysymys perustuu.


Poissulkemisperusteet -osa sisältää seuraavat alaosiot:

 • A: Tuomioihin liittyvät perusteet
 • B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet
 • C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet
 • D: Muut poissulkemisperusteet, joista saatetaan säätää hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä


IV Osa Valintaperusteet


Valintaperusteet -osan sisältämät kysymykset voivat vaihdella tarjouspyynnöittäin sen mukaan, mitkä kysymykset hankintayksikkö on arvioinut tarpeelliseksi tarjouspyynnön yhteydessä käyttäessään rakenteista ESPD:tä. Kaikkiin hankintayksikön määrittämiin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.  


Joidenkin osan sisältämien kysymysten yhteydessä on viitattu direktiiviin tai muuhun oikeuslähteeseen, mihin kysymys perustuu.


Valintaperusteet -osa sisältää seuraavat alaosiot:

 • A: Soveltuvuus
 • B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema
 • C: Tekninen ja ammatillinen pätevyys


V Osa Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen

Huom! V Osa tulee täytettäväksi ainoastaan silloin kun käytetään kaksivaiheista menettelyä.


Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen -osan kysymykset ovat muodoltaan "Teksti" tai "Kyllä/Ei" -tyyppisiä kysymyksiä, joista avautuu alakysymyksiä tarjoajan antamien vastausten perusteella.

 • Kuvaus kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen
 • Tarvittavat asiakirjat ja ohjeistukset


VI Osa Loppulausumat


Loppulausumat -osan kysymykset tulevat samassa muodossa pakotettuina kaikille tarjouspyynnöille, joilla hankintayksikkö on päättänyt käyttää rakenteista ESPD:tä.


Loppulausumat -osaan täytetään seuraavat tiedot:

 • Päivämäärä
 • Paikka
 • Allekirjoitus (allekirjoitukset)


Tarjouspyynnön muut ehdot


Tarjouspyynnön muut ehdot -kohta tulee täytettäväksi, mikäli hankintayksikkö on sellaisia määritellyt ESPD vaatimusten lisäksi. Ko. kohdassa olevat kriteerit voivat olla pakottavia tai vapaaehtoisia täyttää.

Alihankkijan kelpoisuusselvityksen täyttämispyynnön lähettäminen


Mikäli tarjoaja on ilmoittanut "Tarjoajaa koskevat tiedot" -osassa käyttävänsä hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja, tulee tällaisen alihankkijan antaa oma kelpoisuusselvityksensä ennen kuin varsinainen tarjoaja pystyy jättämään tarjouksensa. Jos alihankkijoita on useita, tulee kunkin alihankkijan täyttää oma kelpoisuusselvityksensä.


"Tarjouksen lähetys" -välilehdellä "Alihankkijoiden kelpoisuusselvitykset" -otsikon alla näkyvät tarjoajan tarjouspyynnöllä ilmoittamat alihankkijat.

 • "Sähköpostiosoite" kenttään kirjoitetaan alihankkijan sähköpostiosoite
  • Kelpoisuusselvityksen täyttämispyyntö lähetetään painamalla "Lähetä tietojen täydennyspyyntö" painiketta
   • Alihankkija saa sähköpostiinsa viestin, joka sisältää linkin, minkä kautta alihankkija pääsee täyttämään kelpoisuusselvityksen (katso myös ohje alihankkijan ja ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityksen täyttämiseen) • Kun alihankkijan kelpoisuusselvityksen täyttämispyyntö on lähetetty, muuttuu väri alihankkijan nimen edessä olevassa ympyrässä punaisesta keltaiseksi  
  • Mikäli alihankkija ei ole käynyt täyttämässä kelpoissuusselvitystä, voi pyynnön lähettää uudelleen painamalla "Lähetä tietojen täydennyspyyntö uudelleen" • Kun alihankkija on käynyt täyttämässä kelpoissuusselvityksen, ilmestyy alihankkijan nimen edessä olevan ympyrän viereen huutomerkki
  • Tarjoaja voi tarkastella alihankkijan antamia vastauksia klikkaamalla "Hyväksy vastaukset" -painikkeen vasemmalla puolella olevaa PDF-tiedoston ikonia
   • Tarjoaja voi joko hyväksyä tai hylätä alihankkijan antamat vastaukset "Hyväksy vastaukset" ja "Hylkää vastaukset" painikkeilla • Kun tarjoaja on hyväksynyt alihankkijan kelpoisuusselvitykseen antamat vastaukset, muuttuu alihankkijan nimen edessä olevan ympyrän väri vihreäksi
  • Tarvittaessa hyväksyntä on vielä mahdollista peruuttaa painamalla "Peruuta vastausten hyväksyntä"  • Kun kaikkien alihankkijoiden nimien edessä on vihreä ympyrä ja kaikki tarjouksen pakolliset tiedot ovat syötetty "lähetä tarjous" painike aktivoituu

Ryhmittymän jäsenten kelpoisuusselvityksen täyttämispyynnön lähettäminen


Mikäli tarjoaja on ilmoittanut "Tarjoajaa koskevat tiedot" -osassa, että tarjous tehdään yhdessä muiden kanssa (ryhmittymänä), tulee ryhmittymän jäsenten antaa omat kelpoisuusselvityksensä ennen kuin varsinainen tarjoaja pystyy jättämään tarjouksensa. Jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee antaa oma kelpoisuusselvityksensä. 


"Tarjouksen lähetys" -välilehdellä "Ryhmittymän jäsenten kelpoisuusselvitykset" -otsikon alla näkyvät tarjoajan tarjouspyynnöllä ilmoittamat ryhmittymän jäsenet.

 • "Sähköpostiosoite" kenttään kirjoitetaan ryhmittymän jäsenen sähköpostiosoite
  • Kelpoisuusselvityksen täyttämispyyntö lähetetään painamalla "Lähetä tietojen täydennyspyyntö" painiketta
   • Ryhmittymän jäsen saa sähköpostiinsa viestin, joka sisältää linkin, minkä kautta tämä pääsee täyttämään kelpoisuusselvityksen (katso myös ohje alihankkijan ja ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityksen täyttämiseen) • Kun ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvityksen täyttämispyyntö on lähetetty, muuttuu väri ryhmirttymän jäsenen nimen edessä olevassa ympyrässä punaisesta keltaiseksi  
  • Mikäli ryhmittymän jäsen ei ole käynyt täyttämässä kelpoissuusselvitystä, voi pyynnön lähettää uudelleen painamalla "Lähetä tietojen täydennyspyyntö uudelleen" • Kun ryhmittymän jäsen on käynyt täyttämässä kelpoissuusselvityksen, ilmestyy tämän nimen edessä olevan ympyrän viereen huutomerkki
  • Tarjoaja voi tarkastella annettuja vastauksia klikkaamalla "Hyväksy vastaukset" -painikkeen vasemmalla puolella olevaa PDF-tiedoston ikonia
   • Tarjoaja voi joko hyväksyä tai hylätä ryhmittymän jäsenen antamat vastaukset "Hyväksy vastaukset" ja "Hylkää vastaukset" painikkeillaKun tarjoaja on hyväksynyt ryhmittymän jäsenen kelpoisuusselvitykseen antamat vastaukset, muuttuu ryhmittymän jäsenen nimen edessä olevan ympyrän väri vihreäksi.

 • Tarvittaessa hyväksyntä on vielä mahdollista peruuttaa painamalla "Peruuta vastausten hyväksyntä" • Kun kaikkien ryhmittymän jäsenten nimien edessä on vihreä ympyrä ja kaikki tarjouksen pakolliset tiedot ovat syötetty "lähetä tarjous" painike aktivoituu.Katso myös ohjevideo: Alihankkijat ja ryhmittymät

Ohjevideo on Hanki-palvelun laatima.

blob1476963771296.png